štúdio zdravia

FLAVOTRIL opäť dostupný

do e-shopu

ZAPPER v1

e-shop

ZAPPER

Zapper je v princípe frekvenčný generátor, ktorý pracuje na princípe tzv. spätnej väzby. Tento jav je založený na tom, že každý živý organizmus funguje na určitej frekvencii, ktorá je pre svoj druh typická. Každý mikroorganizmus funguje na svojom špecifickom kmitočte, ktorý je takmer nemenný. Vedci zistili, že pokiaľ sa toto vlnenie na určitej frekvencii namieri proti mikroorganizmu, ktorý ho produkuje, ten po chvíli zahynie. Tieto cielene zamerané impulzy rozkmitajú obal (membránu) mikroorganizmu a keď obal praskne patogén zahynie. Membrány ľudských buniek sú stotisíckrát odolnejšie voči el. deaktivácii, takže sa pri aplikácii zappera vôbec neovplyvňujú.

Zariadenie bolo vyrobené podľa originálneho opisu M.D. Huldy Regehr Clark, PhD. Pracuje na frekvencii približne 30 kHz, pričom je nastavená pozitívna kompenzácia na úrovni 0,5V a obdĺžnikový tvar signálov.

Niektoré zappery na trhu majú možnosť presne nastaviť konkrétnu frekvenciu, čo je veľmi dobré keď vieme, kto je náš protivník, lebo ho vieme zlikvidovať do 2 minút. Ale ak nevieme proti akým patogénom chceme pôsobiť, tak je výhodnejšie použiť frekvenciu 30 kHz a nechať pôsobiť aspoň 7 minút. Musíme si uvedomiť, že pôsobia aj násobky a diely tohto harmonického kmitania, čiže pôsobíme širokospektrálne.

Jeden cyklus ktorý je nutné zakaždým absolvovať celý, pozostáva:

7 min pôsobenie zappera - prioritne sa pôsobí na parazity (z odumretých parazitov sa uvoľňujú baktérie špecifické pre daný parazit)

20 min oddych - zapper je vypnutý

7 min pôsobenie zappera - prioritne sa pôsobí na baktérie (z odumretých baktérií uvoľňujú vírusy špecifické pre danú baktériu)

20 min oddych - zapper je vypnutý

7 min pôsobenie zappera - prioritne sa pôsobí na vírusy

Prerušením cyklu po prvom alebo druhom zapovaní riskujete premnoženie baktérií či vírusov a prejavenie ochorenia, preto je nevyhnutné 7-20-7-20-7 minút absolvovať.

Pri prejavení sa zdravotných ťažkostí sa odporúča zapovať aj 3x denne (3x 7-20-7-20-7)

Ak Vám čas dovolí môžete cyklus s dlhšími časovými intervalmi napr. 10-30-10-30-10 min.

Biorezonancia

Zisťovanie zdravotného stavu a meranie BIO-rovnováhy pomocou diagnosticko-terapeutického prístroja EAV ME 9402.

Alternatívne onkologické poradenstvo

Ponúkame Vám možnosť poradiť sa, ako zvládať nádorové ochorenie.

Clear Light Therapy

CLT je komplexný fyziologicko energetický tréning, ktorého cieľom je systematická podpora organizmu v snahe dosiahnuť vyvážené a optimálne pôsobenie organizmu.

Svetelná terapia

Svetelná terapia - liečba svetlom sa radí medzi najefektívnejšie spôsoby liečby v alternatívnej medicíne. Najčastejšie sú využívané biolampy, infralampy a zriedkavejšie coloroterapeutické prístroje a CLT.

Please publish modules in offcanvas position.