EAV diagnostika

EAV diagnostika - Meranie BIOenergie pomocou diagnosticko-terapeutického prístroja EAV.

 

Biorezonančná diagnostika, často prezývaná len biorezonancia (pozor nie magnetická rezonancia!) nie je žiadna nová technológia.

 

Priekopníkom biorezonančne diagnostiky a terapie bol Dr. Voll v druhej polovici 20. storočia. Podľa Dr. Volla bola pomenovaná samotná technológia EAV (ElektroAkupunktúra podľa Volla). Dr. Voll vychádzal z poznatkov čínskej medicíny, kde je známe prúdenie energie v meridiánoch, ktorá sa tvorí v každom zdravom orgáne a putuje k periférii, teda na pokožku tela vo forme akupunktúrnych bodom. V určitých akupunktúrnych bodoch sú hodnoty energie merateľné. Pomocou pristroja EAV je možné na akupunktúrnych bodoch ľudského tela tzv. Bioenergetické resp. Biorezonančné meranie.Akupunktúrne body by sme mohli nazvať určitými bránami k bioenergetickým dráham. Tieto brány sú buť vstupné, výstupné alebo vstupno-výstupné. V spomínaných akupunktúrnych bodoch, kde máme vstupno-výstupnú bránu môžeme realizovať meranie. Tieto body nazývame kontrolné body. Cez vstupnú bránu sa vysieľajú k prislúchajúcemu orgánu elektrické impulzy, ktoré sa od daného orgánu odrazia a tie cez výstupnú bránu zachytí prístroj. Keďže impulzy prístroj generuje aj zachytáva automaticky, je možné počas merania, čo je pár sekúnd, výsledok sledovať na monitore pripojeného počítača. V princípe môžu nastať 3 možnosti:

    1. V prípade hyperfunkcie (nadhodnoty) je daný orgán priveľmi zaťažený, vybudený (krátkodobý - akútny stav)
    2. V prípade hypofunkcie (podhodnoty) je jeho funkcia výrazne oslabená (dlhodobý - chronický stav)
    3. V prípade, že je meraná hodnota v normále - orgán funguje správne bez záťaže.

Bodovým meraním na rukách a nohách sa zistí stav jednotlivých orgánov, ich energetická hodnota, toxické zaťaženie, fyzický stav a pod., ktoré vyhodnocuje inteligentný software.

Meranie prístrojom EAV je bezbolestné, povrchové, hygienicky nezávadné a bez rizika. Kontraindikácia je len pri kardiostimulátore.

EAV dokáže diagnostikovať subklinické problémy, čiže také, ktoré ešte daná osoba fyzicky nepociťuje.

Pomocou EAV je možné zistiť aj zárodok vážnejších ochorení. Pomocou prístroja EAV je možné odmerať skutočnú efektivitu a účinok užívaných liekov, výživových doplnkov, alebo kozmetických prípravkov.

Kontrolu správnosti merania vykonáva inteligentný software, na ktorý je EAV prístroj napojený.

 

 

Používaný prístroj EAV ME 9402 má okrem diagnostických funkcií aj funkciu terapeutickú. Terápia spočíva v stimulovaní konkrétneho akupunktúrneho bodu, ktorý prislúcha k danému orgánu. Každý orgán v tele má svoju "pracovnú" frekvenciu. Ak sa z tejto frekvencie vychýli, tak sa to prejaví ochorením. Vrátením orgánu do optimálnej rezonančnej oblasti sa orgán vlastne "vylieči".

 

EAV ME 9402 je certifikovaný ako medicínsky diagnosticko-terapeutický prístroj.

 

Samotné meranie môžu vykonávať iba vyškolené osoby s certifikátom.

 

Please publish modules in offcanvas position.